Fruit Smash Photoshoot, Pretoria
One-in-a-MELON Fruit Smash / Pretoria Photographer Cake and Fruit smashes